Cheat Codes

Aggressive Inline
Credits: Code Master
(743 Cheats)
(89 Hits)
Chris Edwards Codes
#
Title
Code
Max Stats Codes
1
Max Jump
2A23203D 07030700
2A2B203D 42C80000
2
Max Speed
2A17203D 07030701
2A1F203D 42C80000
3
Max Spin
2A1B203D 07030702
2A03203D 42C80000
4
Max Grind
2A0F203D 07030703
2AF7203D 42C80000
5
Max Manual
2AF3203D 07030704
2AFB203D 42C80000
6
Max Fakie
2AE7203D 07030705
2AEF203D 42C80000
7
Max Wallride
2AEB203D 07030706
2AD3203D 42C80000
Max Current Points Codes
8
Tutorial
2ADF203E 000000FF
9
Movie Lot
2A2B203E 000000FF
2A17203E 000000FF
10
Civic Center
2ADF203D 000000FF
2ADB203D 000000FF
11
Industrial
2A4F203E 000000FF
2A4B203E 000000FF
12
Boardwalk
2ABB203E 000000FF
2AA7203E 000000FF
13
Cannery
2A87203E 000000FF
2A83203E 000000FF
14
Airfield
2A63203E 000000FF
2A6F203E 000000FF
15
Museum
2AF7203E 000000FF
2AF3203E 000000FF
Max Score Codes
16
Movie Lot
2A07203E 05F5E0FF
17
Civic Center
2ACB203E 05F5E0FF
18
Industrial
2A3B203E 05F5E0FF
19
Boardwalk
2A97203E 05F5E0FF
20
Cannery
2A73203E 05F5E0FF
21
Airfield
2A5F203E 05F5E0FF
22
Museum
2AE3203E 05F5E0FF
Have All Loot 1 Codes
23
Movie Lot
1AE531F1 00005353
24
Civic Center
1A3131F0 00008282
25
Industrial
1AC131F1 00005757
26
Boardwalk
1A5531F1 00004C4C
27
Cannery
1A7931F1 00006363
28
Airfield
1A9D31F1 00003B3B
29
Museum
1A0931F1 00008484
Have All Loot 2 Codes
30
Movie Lot
1AE731F1 00000202
31
Civic Center
1A3331F0 00000202
32
Industrial
1AC331F1 00000101
33
Boardwalk
1A5731F1 00000303
34
Cannery
1A7B31F1 00000101
35
Airfield
1A9F31F1 00000101
36
Museum
1A0B31F1 00000101
Misc. Codes
37
Have All Levels
2A77203D 000000FF
38
Have All Keys & Powerups
2A73203D 0000FFFF
39
Have All Special Tricks
2A7B203D FFFFFFFF