Cheat Codes

NBA 2K3
Credits: Code Master
(335 Cheats)
(1471 Hits)
10th Created Character Codes
#
Title
Code
1
Max Shooting (Close)
0ABBBEC4 00000064
2
Max Shooting (Medium)
0ABABEC4 00000064
3
Max Shooting (3-Pointers)
0AB9BEC4 00000064
4
Max Free Throws
0AB8BEC4 00000064
5
Max Layups
0ABFBEC4 00000064
6
Max Dunking
0ABEBEC4 00000064
7
Max Ballhandling
0AB3BEC4 00000064
8
Max Passing
0AB2BEC4 00000064
9
Max Low Post Off.
0AB7BEC4 00000064
10
Max Low Post Def.
0AB6BEC4 00000064
11
Max Blocking
0AB4BEC4 00000064
12
Max Stealing
0ACBBEC4 00000064
13
Max Off. Rebounding
0AC9BEC4 00000064
14
Max Def. Rebounding
0AC8BEC4 00000064
15
Max Speed
0ACFBEC4 00000064
16
Max Stamina
0ACEBEC4 00000064
17
Max Durability
0ACCBEC4 00000064
18
Max Def. Awareness
0AC2BEC4 00000064
19
Max Off. Awareness
0AC1BEC4 00000064