Cheat Codes

NBA 2K3
Credits: Code Master
(335 Cheats)
(1471 Hits)
4th Created Character Codes
#
Title
Code
1
Max Shooting (Close)
0A33BEC7 00000064
2
Max Shooting (Medium)
0A32BEC7 00000064
3
Max Shooting (3-Pointers)
0A31BEC7 00000064
4
Max Free Throws
0A30BEC7 00000064
5
Max Layups
0A37BEC7 00000064
6
Max Dunking
0A36BEC7 00000064
7
Max Ballhandling
0A4BBEC7 00000064
8
Max Passing
0A4ABEC7 00000064
9
Max Low Post Off.
0A4FBEC7 00000064
10
Max Low Post Def.
0A4EBEC7 00000064
11
Max Blocking
0A4CBEC7 00000064
12
Max Stealing
0A43BEC7 00000064
13
Max Off. Rebounding
0A41BEC7 00000064
14
Max Def. Rebounding
0A40BEC7 00000064
15
Max Speed
0A47BEC7 00000064
16
Max Stamina
0A46BEC7 00000064
17
Max Durability
0A44BEC7 00000064
18
Max Def. Awareness
0A5ABEC7 00000064
19
Max Off. Awareness
0A59BEC7 00000064