Cheat Codes

NBA 2K3
Credits: Code Master
(335 Cheats)
(1471 Hits)
8th Created Character Codes
#
Title
Code
1
Max Shooting (Close)
0A83BEC5 00000064
2
Max Shooting (Medium)
0A82BEC5 00000064
3
Max Shooting (3-Pointers)
0A81BEC5 00000064
4
Max Free Throws
0A80BEC5 00000064
5
Max Layups
0A87BEC5 00000064
6
Max Dunking
0A86BEC5 00000064
7
Max Ballhandling
0A9BBEC5 00000064
8
Max Passing
0A9ABEC5 00000064
9
Max Low Post Off.
0A9FBEC5 00000064
10
Max Low Post Def.
0A9EBEC5 00000064
11
Max Blocking
0A9CBEC5 00000064
12
Max Stealing
0A93BEC5 00000064
13
Max Off. Rebounding
0A91BEC5 00000064
14
Max Def. Rebounding
0A90BEC5 00000064
15
Max Speed
0A97BEC5 00000064
16
Max Stamina
0A96BEC5 00000064
17
Max Durability
0A94BEC5 00000064
18
Max Def. Awareness
0AAABEC5 00000064
19
Max Off. Awareness
0AA9BEC5 00000064