Cheat Codes

Legaia 2-Duel Saga
Credits: Code Master & Pyriel
(601 Cheats)
(5505 Hits)
Day 1 File
Lang Codes
#
Title
Code
1
Max HP
1A092F27 0000270F
2
Infinite HP
1A0B2F27 0000270F
3
Max Infinite HP
2AFB1D44 270F270F
4
Max MP
1A0D2F27 0000270F
5
Infinite MP
1A0F2F27 0000270F
6
Max Infinite MP
2AE71D44 270F270F
7
Max STR
1A112F27 000003E7
8
Max Defense High
1A132F27 000003E7
9
Max Defense Low
1A152F27 000003E7
10
Max INT
1A172F27 000003E7
11
Max MEN
1A192F27 000003E7
12
Max AGL
1A1B2F27 000003E7
13
Max CHA
1A1D2F27 000003E7
14
Max Total Weight
0A1348D6 000000FF
15
Always Low Current Weight
0A1248D6 00000000
16
Max AP
0A1148D6 000000FF
17
Infinite AP
0A1048D6 000000FF
18
Max Infinite AP
1A2B2F27 0000FFFF
19
Have All Nicknames
2A9B1D22 C0001FFF
2A871D22 7FFFFFFF
20
Quick Level Up
1A752EFD 0000FFFF
21
Max EXP
2A8F1D22 0098967F
22
Max Origin EXP
2A8B1D22 05F5E0FF
23
Always 1 For Next Level
2A771D22 00000001
24
Sword Equipped Modifier
1A092EFD 00000???
25
Armor Equipped Modifier
1A0B2EFD 00000???
26
Gloves Equipped Modifier
1A0D2EFD 00000???
27
Shoes Equipped Modifier
1A0F2EFD 00000???
28
Other Equipped Modifier
1A112EFD 00000???
29
Have All Origin Abilities
2AAB1D23 03020105
2A971D23 00000504
30
Have All Arts
2A9B1D23 02011900
2A871D23 06050403
2A831D23 0A090807
2A8F1D23 0E0D0C0B
2A8B1D23 1211100F
2A771D23 16151413
2A731D23 00191817
31
Level 99
0A7148EF 00000063