Cheat Codes

Tiger Woods PGA Tour 2003
Credits: Code Master
(201 Cheats)
(2484 Hits)
#
Title
Code
1E
Code Breaker Version 1-5
Enable Code (Must Be On)
FA7A006E 32C1AFF1
2E
Code Breaker Version 6+
Enable Code (Must Be On)
9A5C47AE 188E8302
1
Only One Shot Recorded (All Players)
2A873FBD 00000000
2
Shots Worth Modifier (All Players)
1A66C970 000000??
3
All Attributes Are Free (Edit Golfer)
2AF7231B ACA00000
Unlock Character Codes
4
Josey 'Superstar' Scott
0AD6230A 00000001
5
Super Tiger Woods
0A5E3DA7 00000001
6
Cedric 'Ace' Andrews
0A5D3DA7 00000001
7
Stuart Appleby
0A5C3DA7 00000001
8
Notah Begay III
0A533DA7 00000001
9
Mark Calcavecchia
0A513DA7 00000001
10
Stewart Cink
0A503DA7 00000001
11
Dominic 'The Don' Donatello
0A573DA7 00000001
12
Brad Fakon
0A563DA7 00000001
13
Jim Furyk
0A553DA7 00000001
14
Charles Howell III
0A543DA7 00000001
15
Justin Leonard
0A6B3DA7 00000001
16
Solita Lopez
0A6A3DA7 00000001
17
Hamish 'Mulligan' Mcgregor
0A683DA7 00000001
18
Takeharu 'Tsunami' Moto
0A6E3DA7 00000001
19
Kellie Newman
0A6D3DA7 00000001
20
Mark O'Meara
0A6C3DA7 00000001
21
Vijay Singh
0A623DA7 00000001
22
Steve Stricker
0A613DA7 00000001
23
Val 'Sunshine' Summers
0A603DA7 00000001
24
Melvin 'Yosh' Tanigawa
0A663DA7 00000001
25
Ty Tryon
0A653DA7 00000001
Unlock Course Codes
26
Black Rock Cove
0A7E3DA7 00000001
27
The Predator
0A713DA7 00000001
28
Spyglass Hill
0A703DA7 00000001
29
Poppy Hills
0A773DA7 00000001
30
The Highlands
0A763DA7 00000001
31
TPC Of Scottsdale
0A753DA7 00000001
32
St Andrews
0A8B3DA7 00000001
33
Tiger 18-Hole 2
0A8F3DA7 00000001
34
Tiger 18-Hole 3
0A8E3DA7 00000001
35
Tiger 18-Hole 4
0A8D3DA7 00000001
36
Tiger 18-Hole 5
0A8C3DA7 00000001
37
Tiger 18-Hole 6
0A833DA7 00000001
38
Tiger 18-Hole 7
0A823DA7 00000001
39
Tiger 18-Hole 8
0A813DA7 00000001
40
Tiger 18-Hole 9
0A803DA7 00000001
41
Tiger 18-Hole 10
0A873DA7 00000001
42
Tiger 18-Hole 11
0A863DA7 00000001
43
Tiger 18-Hole 12
0A853DA7 00000001
44
Tiger 18-Hole 13
0A843DA7 00000001
45
Tiger 18-Hole 14
0A9B3DA7 00000001
46
Tiger 18-Hole 15
0A9A3DA7 00000001
47
Tiger 18-Hole 16
0A993DA7 00000001
48
Tiger 18-Hole 17
0A983DA7 00000001
49
Tiger 18-Hole 18
0A9F3DA7 00000001
Always Hole In One P1 Codes
50
Hole 1
2A672BCA 00000000
51
Hole 2
2A632BCA 00000000
52
Hole 3
2A6F2BCA 00000000
53
Hole 4
2A6B2BCA 00000000
54
Hole 5
2A572BCA 00000000
55
Hole 6
2A532BCA 00000000
56
Hole 7
2A5F2BCA 00000000
57
Hole 8
2A5B2BCA 00000000
58
Hole 9
2A472BCA 00000000
59
Hole 10
2A432BCA 00000000
60
Hole 11
2A4F2BCA 00000000
61
Hole 12
2A4B2BCA 00000000
62
Hole 13
2A372BCA 00000000
63
Hole 14
2A332BCA 00000000
64
Hole 15
2A3F2BCA 00000000
65
Hole 16
2A3B2BCA 00000000
66
Hole 17
2A272BCA 00000000
67
Hole 18
2A232BCA 00000000
68
All Holes
4A4010B2 C47F73B6
0A23080D 00000000
Always 9 Strokes Recorded P1 Codes
69
Hole 1
2A672BCA 00000009
70
Hole 2
2A632BCA 00000009
71
Hole 3
2A6F2BCA 00000009
72
Hole 4
2A6B2BCA 00000009
73
Hole 5
2A572BCA 00000009
74
Hole 6
2A532BCA 00000009
75
Hole 7
2A5F2BCA 00000009
76
Hole 8
2A5B2BCA 00000009
77
Hole 9
2A472BCA 00000009
78
Hole 10
2A432BCA 00000009
79
Hole 11
2A4F2BCA 00000009
80
Hole 12
2A4B2BCA 00000009
81
Hole 13
2A372BCA 00000009
82
Hole 14
2A332BCA 00000009
83
Hole 15
2A3F2BCA 00000009
84
Hole 16
2A3B2BCA 00000009
85
Hole 17
2A272BCA 00000009
86
Hole 18
2A232BCA 00000009
87
All Holes
4A4010B2 C47F73B6
0A3A080D 00000000
Always Hole In One P2 Codes
88
Hole 1
2A472BD8 00000000
89
Hole 2
2A432BD8 00000000
90
Hole 3
2A4F2BD8 00000000
91
Hole 4
2A4B2BD8 00000000
92
Hole 5
2A372BD8 00000000
93
Hole 6
2A332BD8 00000000
94
Hole 7
2A3F2BD8 00000000
95
Hole 8
2A3B2BD8 00000000
96
Hole 9
2A272BD8 00000000
97
Hole 10
2A232BD8 00000000
98
Hole 11
2A2F2BD8 00000000
99
Hole 12
2A2B2BD8 00000000
100
Hole 13
2A172BD8 00000000
101
Hole 14
2A132BD8 00000000
102
Hole 15
2A1F2BD8 00000000
103
Hole 16
2A1B2BD8 00000000
104
Hole 17
2A072BD8 00000000
105
Hole 18
2A032BD8 00000000
106
All Holes
4A601080 C45F7384
0A23080D 00000000
Always 9 Strokes Recorded P2 Codes
107
Hole 1
2A472BD8 00000009
108
Hole 2
2A432BD8 00000009
109
Hole 3
2A4F2BD8 00000009
110
Hole 4
2A4B2BD8 00000009
111
Hole 5
2A372BD8 00000009
112
Hole 6
2A332BD8 00000009
113
Hole 7
2A3F2BD8 00000009
114
Hole 8
2A3B2BD8 00000009
115
Hole 9
2A272BD8 00000009
116
Hole 10
2A232BD8 00000009
117
Hole 11
2A2F2BD8 00000009
118
Hole 12
2A2B2BD8 00000009
119
Hole 13
2A172BD8 00000009
120
Hole 14
2A132BD8 00000009
121
Hole 15
2A1F2BD8 00000009
122
Hole 16
2A1B2BD8 00000009
123
Hole 17
2A072BD8 00000009
124
Hole 18
2A032BD8 00000009
125
All Holes
4A601080 C45F7384
0A3A080D 00000000
Always Hole In One P3 Codes
126
Hole 1
2A272BAE 00000000
127
Hole 2
2A232BAE 00000000
128
Hole 3
2A2F2BAE 00000000
129
Hole 4
2A2B2BAE 00000000
130
Hole 5
2A172BAE 00000000
131
Hole 6
2A132BAE 00000000
132
Hole 7
2A1F2BAE 00000000
133
Hole 8
2A1B2BAE 00000000
134
Hole 9
2A072BAE 00000000
135
Hole 10
2A032BAE 00000000
136
Hole 11
2A0F2BAE 00000000
137
Hole 12
2A0B2BAE 00000000
138
Hole 13
2AF72BAE 00000000
139
Hole 14
2AF32BAE 00000000
140
Hole 15
2AFF2BAE 00000000
141
Hole 16
2AFB2BAE 00000000
142
Hole 17
2AE72BAE 00000000
143
Hole 18
2AE32BAE 00000000
144
All Holes
4A00108E C43F738A
0A23080D 00000000
Always 9 Strokes Recorded P3 Codes
145
Hole 1
2A272BAE 00000009
146
Hole 2
2A232BAE 00000009
147
Hole 3
2A2F2BAE 00000009
148
Hole 4
2A2B2BAE 00000009
149
Hole 5
2A172BAE 00000009
150
Hole 6
2A132BAE 00000009
151
Hole 7
2A1F2BAE 00000009
152
Hole 8
2A1B2BAE 00000009
153
Hole 9
2A072BAE 00000009
154
Hole 10
2A032BAE 00000009
155
Hole 11
2A0F2BAE 00000009
156
Hole 12
2A0B2BAE 00000009
157
Hole 13
2AF72BAE 00000009
158
Hole 14
2AF32BAE 00000009
159
Hole 15
2AFF2BAE 00000009
160
Hole 16
2AFB2BAE 00000009
161
Hole 17
2AE72BAE 00000009
162
Hole 18
2AE32BAE 00000009
163
All Holes
4A00108E C43F738A
0A3A080D 00000000
Always Hole In One P4 Codes
164
Hole 1
2A072BBC 00000000
165
Hole 2
2A032BBC 00000000
166
Hole 3
2A0F2BBC 00000000
167
Hole 4
2A0B2BBC 00000000
168
Hole 5
2AF72BBC 00000000
169
Hole 6
2AF32BBC 00000000
170
Hole 7
2AFF2BBC 00000000
171
Hole 8
2AFB2BBC 00000000
172
Hole 9
2AE72BBC 00000000
173
Hole 10
2AE32BBC 00000000
174
Hole 11
2AEF2BBC 00000000
175
Hole 12
2AEB2BBC 00000000
176
Hole 13
2AD72BBC 00000000
177
Hole 14
2AD32BBC 00000000
178
Hole 15
2ADF2BBC 00000000
179
Hole 16
2ADB2BBC 00000000
180
Hole 17
2AC72BBC 00000000
181
Hole 18
2AC32BBC 00000000
182
All Holes
4A20109C C41F7398
0A23080D 00000000
Always 9 Strokes Recorded P4 Codes
183
Hole 1
2A072BBC 00000009
184
Hole 2
2A032BBC 00000009
185
Hole 3
2A0F2BBC 00000009
186
Hole 4
2A0B2BBC 00000009
187
Hole 5
2AF72BBC 00000009
188
Hole 6
2AF32BBC 00000009
189
Hole 7
2AFF2BBC 00000009
190
Hole 8
2AFB2BBC 00000009
191
Hole 9
2AE72BBC 00000009
192
Hole 10
2AE32BBC 00000009
193
Hole 11
2AEF2BBC 00000009
194
Hole 12
2AEB2BBC 00000009
195
Hole 13
2AD72BBC 00000009
196
Hole 14
2AD32BBC 00000009
197
Hole 15
2ADF2BBC 00000009
198
Hole 16
2ADB2BBC 00000009
199
Hole 17
2AC72BBC 00000009
200
Hole 18
2AC32BBC 00000009
201
All Holes
4A20109C C41F7398
0A3A080D 00000000