Cheat Codes

ESPN NBA Basketball 2K4
Credits: Code Master
(404 Cheats)
(2359 Hits)
Day 1 File
1st Created Character Codes
#
Title
Code
1
Max Shooting (Close)
0A27CCB1 00000064
2
Max Shooting (Med.)
0A26CCB1 00000064
3
Max Shooting (3 Pt.)
0A25CCB1 00000064
4
Max Free Throws
0A24CCB1 00000064
5
Max Layups
0A3BCCB1 00000064
6
Max Dunking
0A3ACCB1 00000064
7
Max Ballhandling
0A3FCCB1 00000064
8
Max Passing
0A38CCB1 00000064
9
Max Low Post Off.
0A33CCB1 00000064
10
Max Low Post Def.
0A32CCB1 00000064
11
Max Blocking
0A30CCB1 00000064
12
Max Stealing
0A37CCB1 00000064
13
Max Off. Rebounding
0A35CCB1 00000064
14
Max Def. Rebounding
0A34CCB1 00000064
15
Max Speed
0A4BCCB1 00000064
16
Max Stamina
0A4ACCB1 00000064
17
Max Durability
0A48CCB1 00000064
18
Max Def. Awareness
0A4ECCB1 00000064
19
Max Off. Awareness
0A4DCCB1 00000064