Cheat Codes

ESPN NBA Basketball 2K4
Credits: Code Master
(404 Cheats)
(2360 Hits)
Day 1 File
2nd Created Character Codes
#
Title
Code
1
Max Shooting (Close)
0AB7CCB1 00000064
2
Max Shooting (Med.)
0AB6CCB1 00000064
3
Max Shooting (3 Pt.)
0AB5CCB1 00000064
4
Max Free Throws
0AB4CCB1 00000064
5
Max Layups
0ACBCCB1 00000064
6
Max Dunking
0ACACCB1 00000064
7
Max Ballhandling
0ACFCCB1 00000064
8
Max Passing
0AC8CCB1 00000064
9
Max Low Post Off.
0AC3CCB1 00000064
10
Max Low Post Def.
0AC2CCB1 00000064
11
Max Blocking
0AC0CCB1 00000064
12
Max Stealing
0AC7CCB1 00000064
13
Max Off. Rebounding
0AC5CCB1 00000064
14
Max Def. Rebounding
0AC4CCB1 00000064
15
Max Speed
0ADBCCB1 00000064
16
Max Stamina
0ADACCB1 00000064
17
Max Durability
0AD8CCB1 00000064
18
Max Def. Awareness
0ADECCB1 00000064
19
Max Off. Awareness
0ADDCCB1 00000064