Cheat Codes

ESPN NBA Basketball 2K4
Credits: Code Master
(404 Cheats)
(2360 Hits)
Day 1 File
3rd Created Character Codes
#
Title
Code
1
Max Shooting (Close)
0A47CCB0 00000064
2
Max Shooting (Med.)
0A46CCB0 00000064
3
Max Shooting (3 Pt.)
0A45CCB0 00000064
4
Max Free Throws
0A44CCB0 00000064
5
Max Layups
0A5BCCB0 00000064
6
Max Dunking
0A5ACCB0 00000064
7
Max Ballhandling
0A5FCCB0 00000064
8
Max Passing
0A58CCB0 00000064
9
Max Low Post Off.
0A53CCB0 00000064
10
Max Low Post Def.
0A52CCB0 00000064
11
Max Blocking
0A50CCB0 00000064
12
Max Stealing
0A57CCB0 00000064
13
Max Off. Rebounding
0A55CCB0 00000064
14
Max Def. Rebounding
0A54CCB0 00000064
15
Max Speed
0A6BCCB0 00000064
16
Max Stamina
0A6ACCB0 00000064
17
Max Durability
0A68CCB0 00000064
18
Max Def. Awareness
0A6ECCB0 00000064
19
Max Off. Awareness
0A6DCCB0 00000064