Cheat Codes

ESPN NBA Basketball 2K4
Credits: Code Master
(404 Cheats)
(2359 Hits)
Day 1 File
4th Created Character Codes
#
Title
Code
1
Max Shooting (Close)
0AD7CCB0 00000064
2
Max Shooting (Med.)
0AD6CCB0 00000064
3
Max Shooting (3 Pt.)
0AD5CCB0 00000064
4
Max Free Throws
0AD4CCB0 00000064
5
Max Layups
0AEBCCB0 00000064
6
Max Dunking
0AEACCB0 00000064
7
Max Ballhandling
0AEFCCB0 00000064
8
Max Passing
0AE8CCB0 00000064
9
Max Low Post Off.
0AE3CCB0 00000064
10
Max Low Post Def.
0AE2CCB0 00000064
11
Max Blocking
0AE0CCB0 00000064
12
Max Stealing
0AE7CCB0 00000064
13
Max Off. Rebounding
0AE5CCB0 00000064
14
Max Def. Rebounding
0AE4CCB0 00000064
15
Max Speed
0AFBCCB0 00000064
16
Max Stamina
0AFACCB0 00000064
17
Max Durability
0AF8CCB0 00000064
18
Max Def. Awareness
0AFECCB0 00000064
19
Max Off. Awareness
0AFDCCB0 00000064