Cheat Codes

ESPN NBA Basketball 2K4
Credits: Code Master
(404 Cheats)
(2360 Hits)
Day 1 File
5th Created Character Codes
#
Title
Code
1
Max Shooting (Close)
0A67CCB7 00000064
2
Max Shooting (Med.)
0A66CCB7 00000064
3
Max Shooting (3 Pt.)
0A65CCB7 00000064
4
Max Free Throws
0A64CCB7 00000064
5
Max Layups
0A7BCCB7 00000064
6
Max Dunking
0A7ACCB7 00000064
7
Max Ballhandling
0A7FCCB7 00000064
8
Max Passing
0A78CCB7 00000064
9
Max Low Post Off.
0A73CCB7 00000064
10
Max Low Post Def.
0A72CCB7 00000064
11
Max Blocking
0A70CCB7 00000064
12
Max Stealing
0A77CCB7 00000064
13
Max Off. Rebounding
0A75CCB7 00000064
14
Max Def. Rebounding
0A74CCB7 00000064
15
Max Speed
0A8BCCB7 00000064
16
Max Stamina
0A8ACCB7 00000064
17
Max Durability
0A88CCB7 00000064
18
Max Def. Awareness
0A8ECCB7 00000064
19
Max Off. Awareness
0A8DCCB7 00000064