Cheat Codes

ESPN NBA Basketball 2K4
Credits: Code Master
(404 Cheats)
(2360 Hits)
Day 1 File
6th Created Character Codes
#
Title
Code
1
Max Shooting (Close)
0AF7CCB7 00000064
2
Max Shooting (Med.)
0AF6CCB7 00000064
3
Max Shooting (3 Pt.)
0AF5CCB7 00000064
4
Max Free Throws
0AF4CCB7 00000064
5
Max Layups
0A0BCCB7 00000064
6
Max Dunking
0A0ACCB7 00000064
7
Max Ballhandling
0A0FCCB7 00000064
8
Max Passing
0A08CCB7 00000064
9
Max Low Post Off.
0A03CCB7 00000064
10
Max Low Post Def.
0A02CCB7 00000064
11
Max Blocking
0A00CCB7 00000064
12
Max Stealing
0A07CCB7 00000064
13
Max Off. Rebounding
0A05CCB7 00000064
14
Max Def. Rebounding
0A04CCB7 00000064
15
Max Speed
0A1BCCB7 00000064
16
Max Stamina
0A1ACCB7 00000064
17
Max Durability
0A18CCB7 00000064
18
Max Def. Awareness
0A1ECCB7 00000064
19
Max Off. Awareness
0A1DCCB7 00000064