Cheat Codes

ESPN NBA Basketball 2K4
Credits: Code Master
(404 Cheats)
(2359 Hits)
Day 1 File
7th Created Character Codes
#
Title
Code
1
Max Shooting (Close)
0A87CCB6 00000064
2
Max Shooting (Med.)
0A86CCB6 00000064
3
Max Shooting (3 Pt.)
0A85CCB6 00000064
4
Max Free Throws
0A84CCB6 00000064
5
Max Layups
0A9BCCB6 00000064
6
Max Dunking
0A9ACCB6 00000064
7
Max Ballhandling
0A9FCCB6 00000064
8
Max Passing
0A98CCB6 00000064
9
Max Low Post Off.
0A93CCB6 00000064
10
Max Low Post Def.
0A92CCB6 00000064
11
Max Blocking
0A90CCB6 00000064
12
Max Stealing
0A97CCB6 00000064
13
Max Off. Rebounding
0A95CCB6 00000064
14
Max Def. Rebounding
0A94CCB6 00000064
15
Max Speed
0AABCCB6 00000064
16
Max Stamina
0AAACCB6 00000064
17
Max Durability
0AA8CCB6 00000064
18
Max Def. Awareness
0AAECCB6 00000064
19
Max Off. Awareness
0AADCCB6 00000064