Cheat Codes

ESPN NBA Basketball 2K4
Credits: Code Master
(404 Cheats)
(2360 Hits)
Day 1 File
8th Created Character Codes
#
Title
Code
1
Max Shooting (Close)
0A17CCB6 00000064
2
Max Shooting (Med.)
0A16CCB6 00000064
3
Max Shooting (3 Pt.)
0A15CCB6 00000064
4
Max Free Throws
0A14CCB6 00000064
5
Max Layups
0A2BCCB6 00000064
6
Max Dunking
0A2ACCB6 00000064
7
Max Ballhandling
0A2FCCB6 00000064
8
Max Passing
0A28CCB6 00000064
9
Max Low Post Off.
0A23CCB6 00000064
10
Max Low Post Def.
0A22CCB5 00000064
11
Max Blocking
0A20CCB5 00000064
12
Max Stealing
0A27CCB5 00000064
13
Max Off. Rebounding
0A25CCB5 00000064
14
Max Def. Rebounding
0A24CCB5 00000064
15
Max Speed
0A3BCCB5 00000064
16
Max Stamina
0A3ACCB5 00000064
17
Max Durability
0A38CCB5 00000064
18
Max Def. Awareness
0A3ECCB5 00000064
19
Max Off. Awareness
0A3DCCB5 00000064