Cheat Codes

ESPN NBA Basketball 2K4
Credits: Code Master
(404 Cheats)
(2360 Hits)
Day 1 File
9th Created Character Codes
#
Title
Code
1
Max Shooting (Close)
0AA7CCB5 00000064
2
Max Shooting (Med.)
0AA6CCB5 00000064
3
Max Shooting (3 Pt.)
0AA5CCB5 00000064
4
Max Free Throws
0AA4CCB5 00000064
5
Max Layups
0ABBCCB5 00000064
6
Max Dunking
0ABACCB5 00000064
7
Max Ballhandling
0ABFCCB5 00000064
8
Max Passing
0AB8CCB5 00000064
9
Max Low Post Off.
0AB3CCB5 00000064
10
Max Low Post Def.
0AB2CCB5 00000064
11
Max Blocking
0AB0CCB5 00000064
12
Max Stealing
0AB7CCB5 00000064
13
Max Off. Rebounding
0AB5CCB5 00000064
14
Max Def. Rebounding
0AB4CCB5 00000064
15
Max Speed
0ACBCCB5 00000064
16
Max Stamina
0ACACCB5 00000064
17
Max Durability
0AC8CCB5 00000064
18
Max Def. Awareness
0ACECCB5 00000064
19
Max Off. Awareness
0ACDCCB5 00000064